Oplotenie - rôzne pletivá pozinkované a plastové s príslušenstvom, tieniace tkaniny