Snažíme sa byť najlacnejší


1.možnosť príjazdu:
pred Tescom zásob.-nezabudnúť odbočiť vľavo /viď smerová tab./
2.možnosť príjazdu:
cez železničné priecestie a rampy